Välkommen till Strömmakanalbolaget 

                                                                    och

                                               M/S Prins Carl Philips hemsida

Vi trafikerar Drottningholms Slott med mellanliggande bryggor från tidig vår till sen höst. I övrigt utför vi julbordskryssningar och charteruppdrag.