Till Strömmakanalbolagets hemsida www.stromma.se

Välkommen till M/S Prins Carl Philips hemsida 


Vi trafikerar Drottningholms slott med mellanliggande

bryggor samt utför charteruppdrag och julkryssningar


Tillbaka